• כלביאדה

חדשות אג'יליטי

החוג הישראלי לאילוף כלבים ואג'יליטי

בימי שישי החוג מקיים את אימוניו. 

שעות האימון :

קבוצה רמת מתקדמים: 14:45-16:30

קבוצה רמת בניים: 16:45-19:00.

קבוצה רמת מתחילים: יפורסם בהמשך...

 

* יש להקפיד להביא מספיק מים לכם ולכלבים.

 

16/01/2016

 רישום לתחרות אג'יליטי כפולה בשיפוט לידיה בילייבה (Lidia Belyaeva)