• כלביאדה

נספח לתקנון החוג הישראלי לאילוף כלבים ואג'יליטי

  חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות

נספח מספר 1 לסעיף 14.1בתקנון של "החוג הישראלי לאילוף כלבים ואג'יליטי" .

 

נהלים לעבודה עם כלב ב"חוג הישראלי לאילוף כלבים ואג'יליטי"

 

חבר יקר,

להלן מידע ונהלים לעבודה השוטפת עם הכלב בחוג, למען התנהלות תקינה ומסודרת.

לנהלים אלו מטרות נוספות:

1. דאגה לשלום הכלב והנוהג.

2. קידום הצוות- נוהג וכלב: שיפור הקשר ביניהם והבאתם לשיא יכולתם הן במשמעת והן באג'יליטי וזאת תוך כדי שמחה ומשחק.

3. הגשת עזרה בארגון המתקנים.

1.1 אסור להתאמן ללא מדריך ויש להשמע להוראותיו. יש להימנע מלהעיר הערות או להשיא עצות בנוגע לאילוף ואימון אג'יליטי למי שאינו אחד מהמדריכים .

הרי ידוע שככמות האנשים כמות הדעות, ולשם כך יש צוות אחראי מיומן ובעל ניסיון עשיר שמתמחה באימון ספורט זה. אל תשכחו שהצלחתכם היא הצלחתם של המדריכים והמטרה היא לקדם אתכם.

1.2 כל חבר עובד עם כלבו בלבד. אסור לחבר לתת את כלבו בידי חבר אחר שאינו מדריך, לשם תיקון או אימון. אין בכך תועלת והדבר יכול לגרום רק לנזק.

רק המדריכים רשאים לעבוד עם כלב של חבר (באישורו כמובן) לשם הדגמה, תיקון, עזרה וכדומה.

1.3חבר מתאמן רק במסגרת קבוצתו ועם מדריך. במידה ומעוניין להתאמן על מתקן מעבר לעבודה הקבוצתית עליו לבקש בכל פעם מחדש רשות מאחד המדריכים ובמידה והדבר יאושר יינתנו מגבלות כגון: משך זמן, מיקום וכדומה.

1.4במהלך האימון על החבר למלא אחר הוראות המדריך ולהמתין בסבלנות לתורו. כלב תמיד יהיה קשור ברצועה, פרט לרגעים בהם המדריך מבקש או מאשר להוריד רצועה. בהמתנה בין האימונים ו/או התרגילים יש לקשור את הכלב. אין להשאיר כלב ללא השגחה. מנע נביחות. בעל הכלב הינו אחראי בלעדי על שמירת הכלב ומניעת מגע בין כלבו לבין כלב אחר ו/או אדם אחר. החוג אינו אחראי לכל נזק שייגרם לכלב או שהכלב יגרום.

1.5בשיעורי המשמעת יש לעבוד עם קולר חנק אלא אם המדריך מאשר אחרת. באימוני האג'יליטי מומלץ לעבוד עם קולר בד, אלא אם המדריך מבקש אחרת.

1.6כלבה מיוחמת לא תכנס למגרש האימונים, אלא במקרים חריגים באישור ועדת אימון.

1.7 ועדת אימון ראשאית לחייב בעלים של כלב לשים לכלב זמם באם החליטה שהדבר נחוץ למען התנהלות תקינה של האימון. הועדה יכולה להעמיד זאת כתנאי להשתתפותו של חבר בפעילות מסויימות בחוג. במידה והכלב תוקפן וזקוק לזמם רשאית ועדת אימון ביחד עם חברי הועד להחליט האם לאפשר לכלב זה להשתתף בפעילות בחוג.

1.8. האימון הינו תחביב ספורטיבי מהנה; התנהג בהתאם. אסור לנהוג בכלב בברוטאליות- להכות או לנהוג בו באלימות כלשהי. אסור לעשות שימוש בקולר חשמלי.

בעקבות התנהגות חמורה בעל אופי שכזה יתכן וחבר יתבקש לעזוב מייד את האימון והנושא יעלה לדיון בקרב המדריכים וועדת אימון להמשך הטיפול בנושא, ויתכן והחבר ידרש לעזוב את החוג.

חשוב לציין שינקטו סנקציות ואף צעדים משמעתיים כלפי חבר שלא ימלא אחר דברים אלו.

2. יש לדאוג לשלום הכלב והנוהג טרום ובמהלך האימון בחוג.

א. מומלץ לא להאכיל את הכלב 8 שעות לפני האימון.

ב. נא להגיע 10 דקות לפני תחילת האימון, לטייל עם הכלב עד שיעשה את צרכיו (בשדה מחוץ למגרש). יש להצטייד בשקיות לאיסוף צרכי הכלב.

ג. יש להביא רצועה, קולר חנק למשמעת, קולר בד לאימון האג'יליטי, משחקים ו"צופרים" - כל נוהג לפי צרכי כלבו (ניתן להתייעץ עם המדריך).

ד. יש להקפיד על לבוש נוח ונעלים נוחות לריצה.

ה. להקפיד לקשור את הכלב במקום מוצל ולאפשר לו לשתות מים טריים מספר פעמים במהלך האימון (יש להצטייד בכלי ורצוי גם במים). על הנוהג להרבות אף הוא בשתייה בימים החמים.

3. במהלך אימון האג'יליטי צריך לשמוח עם הכלב. לראות את הדברים שהוא מבצע היטב ולתת לו חיזוקים חיוביים למען יקבל התניה ש "Agility is fun"שכן זוהי הסיסמא העולמית לספורט זה. חיזוק חיובי יכול להיעשות על-ידי מילה טובה, ליטוף ומגע, משחק עם כדור, חבל וכדומה או באמצעות תגמול של חתיכת מזון- צ'ופר. ניתן לשלב בין החיזוקים . מומלץ לקבל עזרה מהמדריך לגבי איזה חיזוק מומלץ לכלב ספציפי ומתי ובאיזה אופן לתגמלו.

עלינו לזכור שכל כלב שונה מקודמו, כל נוהג שונה מקודמו, וכל צוות שונה אף הוא ונבדל מאחרים. על –כן, הייעוץ וההדרכה הם לגבי כל מקרה לגופו, בהסתמכות על ניסיון של שנים ועבודה אינטנסיבית עם כלבים ונוהגים רבים ושונים.

4. על החברים להקפיד להגיע בזמן שנקבע. למען התנהלות תקינה ופרודוקטיבית חובתם של החברים בתחילת האימון לפרוק את המתקנים מהנגרר ולהרכיבם. בסוף האימון יש לפרק את המתקנים ולהעמיסם על הנגרר. בנוסף, על החברים לעזור בבניית המסלולים. עזרה מאורגנת של כולם תחסוך זמן בהכנות ובכך תגדיל את זמן האימון .

עזור במלא המרץ ! אל תתחמק !

שמור על ניקיון המגרש אל תתבייש לזרוק זבל לפח.

ביום גשום התקשר לוודא שהאימון אכן מתקיים.

 

aglt2009 76 

בברכת עבודה מוצלחת ומהנה,

ועד החוג וועדת אימון